Samenwerking

Schakelafdeling voor kwetsbare ouderen

SchakelafdelingHet Maastricht UMC+ en Envida hebben samen een schakelafdeling geopend voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar geen medische indicatie hebben voor een ziekenhuisopname. De afdeling die de naam De Schakel heeft, is gehuisvest op een voormalige verpleegafdeling van het MUMC+. De ouderen verblijven maximaal 72 uur op deze afdeling. In dat tijdsbestek wordt passende en ondersteunende zorg geregeld zodat deze patiënten niet onnodig lang in een ziekenhuisbed terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie, met als uiteindelijk doel terugkeer naar de thuissituatie.

De triage van patiënten gebeurt op de SEH en/of HAP. De schakelafdeling biedt vervolgens opvang voor maximaal 72 uur. De medische verantwoordelijk ligt bij de eerstelijns gezondheidszorg van Envida. De afdeling wordt dan ook operationeel gerund door zorgprofessionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut). Deze zorgprofessionals brengen samen in kaart welke (tijdelijke) extra zorg nodig is.

Huiselijke sfeer

De Schakel is gehuisvest op voormalige verpleegafdeling C2 (op de tweede verdieping van het beddenhuis MUMC+), maar heeft een heel andere 'look and feel' gekregen. Zo krijgen patiënten niet het gevoel dat ze in een 'clean en steriel ziekenhuis' liggen, want er is veel aandacht uitgegaan naar het creëren van een huiselijke sfeer. Zo is er een gezellige, gezamenlijke woonkamer en dragen de zorgverleners in het kader van huislijkheid en warme zorg hun eigen kleding, net zoals bij Envida. Patiënten liggen er zo min mogelijk in bed, want het accent ligt naast verzorging namelijk op activering.

Contactinformatie en bezoektijden

Patiënten kunnen hun mobiele telefoon gebruiken op De Schakel. Verder is de afdeling bereikbaar via T 043 3874230. Dit nummer kunt u ook gebruiken voor medisch overleg over uw patiënt.
De Schakel is gehuisvest op voormalige verpleegafdeling C2, op de tweede verdieping van het beddenhuis. Bezoek is van harte welkom van 10.00 tot 21.00 uur.

Gezamenlijk initiatief

De Schakel is een goed voorbeeld van een anderhalvelijns zorginitiatief. Hoewel de afdeling binnen de muren van het ziekenhuis is gevestigd, worden patiënten buiten de relatief duurdere tweedelijns ziekenhuiszorg gehouden. Deze opvang aan de 'voorkant' is nieuw in Nederland en is een gezamenlijk initiatief van het Maastricht UMC+, Envida, azM Herstelzorg en ZIO. Envida, de thuiszorgorganisaties azM Herstelzorg, Mosae, de Beyart , Sevagram en anderen zorginstanties werken er allen aan mee om patiënten tijdig over te nemen op de gewenste vervolgplek.

Wat vindt u van deze pagina?