Uw welzijn

Dienst Geestelijke Verzorging

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging. Waarom overkomt dit mij? Wat is nog de moeite waard in mijn leven? Wellicht komt u voor ingrijpende beslissingen te staan. Het kan zijn dat u een gesprekspartner wenst die u kan steunen en helpen bij de vragen die het leven u stelt.

Geestelijk verzorgers

Kerntaak van de Dienst Geestelijke Verzorging is het ondersteunen van patiënten en hun familie op het gebied van existentiële en levensbeschouwelijke vragen. Medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging begeleiden mensen –gelovig of niet– in hun zoeken naar eigen normen, waarden en kracht.

Geestelijk verzorgers zijn in staat mensen professioneel te begeleiden in het zoeken naar eigen antwoorden op waarom-vragen, troost, hoop, vertrouwen.

Ook zijn zij erin geoefend samen met u en/of uw naasten de nieuw ontstane situatie te verkennen, vragen waarop niet zomaar een antwoord is uit te houden en op zoek te blijven naar een zingevende context. Hierbij kunnen zij ook helpen passende rituelen te vinden om overgangsmomenten vorm te geven.

Geestelijk verzorgers kunnen door hun uitgebreide scholing een bijdrage leveren aan de verheldering van ethische kwesties.

Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, dan kunt u dat aan de verpleging kenbaar maken. Het is ook mogelijk een geestelijk verzorger te bereiken via het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging: 043 387 5338 of intern 75338. 

In crisissituaties is altijd een geestelijk verzorger bereikbaar, dus ook in de weekenden en ’s nachts.

Wat vindt u van deze pagina?