Gynaecologie en Obstetrie

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

De wacht- en toegangstijden zichtbaar op deze website zijn van voor de Corona-uitbraak. Het is momenteel niet mogelijk om betrouwbare informatie over wacht- en toegangstijden te publiceren op deze website. Voor actuele informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de betrokken polikliniek en/of afdeling.

Deze wachtlijst is bijgewerkt op 9 november 2020.

  Polikliniek Diagnostiek Behandeling
  Dagen Weken Dagen Weken Dagen Weken
(verdenking) maligniteit 4 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 13 2
Beeldconsult-beeldbellen 0 0
Functieafdeling IVF 18 3
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 45 6
Incontinentie van de vrouw 25 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 25 4
Operatieve behandeling stressincontinentie
Polikliniek Gynaecologie algemeen 24 3
Polikliniek zwangere 5 1
Sterilisatie van de vrouw