Praktisch

Bezoektijden

Advies in verband met coronavirus

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen is ons advies:

 • liefst geen bezoek te brengen aan onze patiënten
 • wilt u toch op bezoek op komen? Houdt u dan aan de volgende maatregel: één bezoeker per patiënt per dag 

Voorwaarden voor de bezoeker op de corona-afdelingen (A1 en Acute Opname Afdeling)

 • Maximaal 1 bezoeker per 24 uur per patiënt.
 • Bezoek krijgt een chirurgisch neusmondmasker. In verband met de schaarste van materiaal is dit het enige persoonlijke beschermingsmiddel.  Handschoenen zijn aanwezig op de kamer en kunnen naar behoefte aangetrokken worden.
 • Goede handhygiëne. Bezoek moet hun handen wassen OF desinfecteren. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kamer.
 • Ná het bezoek verlaat de bezoeker het ziekenhuis direct via de kortste weg verlaten
 • Er is maximaal 1 bezoeker tegelijk op een 2- of meerpersoonskamer
 • Houd bij voorkeur 1,5 meter afstand

 

Algemene bezoekuren

 • middagbezoek: van 15.45 tot 16.45 uur
 • avondbezoek: van 18.15 tot 19.45 uur

Let op: verschillende verpleegafdelingen hebben afwijkende bezoektijden. De afdelingen met afwijkende bezoektijden vindt u hieronder.

Aan het nummer van de afdeling ziet u op welk niveau de afdeling zich bevindt:
Niveau 0: Haemodialyse
Niveau 1: A1 en B1
Niveau 2: A2, B2, C2, D2, E2 en E3
Niveau 3: A3, B3, C3, D3, E3, F3
Niveau 4: A4, B4, C4 en D4
Niveau 5: A5, B5, C5 en D5

Geen bloemen

Houd er rekening mee dat vanwege infectiegevaar u geen bloemen mag meenemen naar de volgende afdelingen:

 • verpleegafdeling A3
 • verpleegafdeling A5
 • verpleegafdeling B5
 • verpleegafdeling C3
 • verpleegafdeling D5
 • alle intensivecare-afdelingen.

Afdelingen met afwijkende bezoektijden

Intensive care
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

Afdeling Hemodialyse
van 09.00- 10.30 en van 14.00 - 15.30 uur

A2, Kort-Verblijf afdeling
van 16.00 uur - 20.00 uur

A3, Longafdeling
van 15.00 uur - 20.00 uur

A3, Respi Care
van 11.30 uur - 12.00 uur
van 16.00 uur - 17.00 uur
van 18.30 uur - 19.30 uur   

A5, Verpleegafdeling
van 15.00 - 20.00 uur 

B1, Klinische psychiatrie afdeling

 • middagbezoek:
  maandag tot en met vrijdag: van 12.45  - 13.30 uur
  zaterdag en zondag: van 13.30 - 16.30 uur
 • avondbezoek: 
  van 18.15 - 19.45 uur

B2, Kinderafdeling
van 10.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 19.00 uur

B3 Cardiologie
van 15.30 - 20.00 uur

B4, Verpleegafdeling
van 11.00 - 13.00 uur en van 15.00 - 20.00 uur

B5, Verpleegafdeling
van 15.00 - 20.00 uur

C3, Coronary Care Unit (CCU)
van 14.00 - 15.00 en van 19.00 - 20.00 uur

C3, Medium Care 
van 14.00 - 15.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur

C5, van 10.00 uur - 20.00 uur

C5, Medium Care neurologie
van 10.30 - 11.30 en van 18.30 - 19.30 uur

D2, Verpleegafdeling Verloskamers / kraam- en zuigelingenafdeling
Kraamkamers: van 11.00 uur - 22.00 uur

D3 en E3, Intensive Care Unit (ICU)
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

D4, Cardiothoracale Chirurgie
van 15.45 - 16.45 uur en van 18.15 -19.45 uur

Familieleden en vrienden zijn welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment. Wilt u hiervan afwijken, neem dan contact op met de afdeling.

D5, Verpleegafdeling
van 15.00 uur tot 20.00 uur

E2, Neonatologie
Ouders kunnen in principe de hele dag bij hun baby op bezoek komen. Bepaalde uren komen wat minder goed uit in verband met het werk op de afdeling. Die tijden zijn:
van 07.00 - 09.00 uur en na 22.00 uur.

Tevens kunnen er momenten zijn waarop wij u vragen de afdeling te verlaten. Dat kan zijn bij verzorging van andere patiëntjes, de visite van de medische staf of tijdens de overdracht van de diensten.

Broertjes en zusjes kunnen tussen 09.30 en 19.30 uur onder begeleiding van één van de ouders op bezoek komen. Broertjes en zusjes die in de afgelopen periode zelf kinderziekten of andere infectieziekten hebben gehad of ermee in contact zijn geweest, kunnen niet op bezoek komen.

Grootouders, familie en vrienden (vanaf 12 jaar) mogen samen met één van de ouders op bezoek komen. Wij raden u maximaal één zo'n bezoek per dag aan. Daarbij kunnen maximaal twee personen meekomen. Maak een afspraak tussen 's morgens 09.30 en 10.30 uur en 's avonds tussen 18.30 en 19.30 uur en noteer dit in de afdelingsagenda.

F3, Cardiochirurgische Care (CCC)
Zie de pagina met bezoektijden van Intensive Care

Recovery
van 19.00 - 19.30 uur

Wat vindt u van deze pagina?