Herstel en preventie

Schakelafdeling voor kwetsbare ouderen

SchakelafdelingU bent opgenomen op afdeling De Schakel. Deze afdeling is bedoeld voor patiënten (met name kwetsbare ouderen) die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar die ook niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf op De Schakel (maximaal 72 uur) wordt passende en ondersteunende zorg voor u geregeld zodat u niet onnodig lang in een ziekenhuisbed hoeft te liggen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie. Het uiteindelijke doel is dat u weer terugkeert naar huis.

Medisch verzorging door zorgprofessionals van Envida

Alhoewel De Schakel is gehuisvest op een voormalige verpleegafdeling van het Maastricht UMC+ wordt u er verzorgd door zorgprofessionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut). Zij brengen samen met u in kaart welke (tijdelijke) extra zorg u nodig heeft.

Huiselijke sfeer

De Schakel heeft een andere 'look and feel' dan de reguliere verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Er is veel aandacht uitgegaan naar het creëren van een huiselijke sfeer. Zo kunt u gebruik maken van een gezellige, gezamenlijke woonkamer en dragen de zorgverleners in het kader van huislijkheid hun eigen kleding, net zoals bij Envida. U ligt er zo min mogelijk in bed, want het accent ligt naast verzorging op activering.

Contactinformatie en bezoektijden

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken op De Schakel. Verder is de afdeling bereikbaar via T 043 3874230. De Schakel is gehuisvest op voormalige verpleegafdeling C2, op de tweede verdieping van het beddenhuis. Bezoek is van harte welkom van 10.00 tot 21.00 uur.

Wat vindt u van deze pagina?