Nieuws | 12 juli 2019

Gepaste zorg voor patiënten met tracheastoma

Praktische samenwerking tussen geriatrisch revalidatiecentrum Plataan en de verpleegafdeling KNO Maastricht UMC+

Patiënten met een tracheastoma in de zorglijn hoofd-hals oncologie van het Maastricht UMC+ kunnen vanaf nu in een vroeg stadium naar een minder klinische omgeving waar gericht gewerkt kan worden aan hun revalidatie. Daarmee wordt de overgang van kliniek naar de thuissituatie verkleind. Dat is mogelijk door een recent geformaliseerde praktische samenwerking tussen de Sevagram revalidatiecentrum Plataan in Heerlen en de verpleegafdeling A1 en het Transferpunt Patiëntenzorg van het Maastricht UMC+.

Soms hebben patiënten na operatie in het hoofd-hals gebied een (tijdelijke) obstructie van hun bovenste gedeelte van de luchtweg waardoor er geen of onvoldoende lucht ingeademd kan worden. In dat geval wordt een noodzakelijke, zogenoemde tracheastoma aangelegd. Dat is een chirurgisch aangebrachte verbinding tussen de buitenlucht en de longen, net onder de adamsappel van de patiënt waardoor ademhalen mogelijk blijft. De stoma word opengehouden met een tracheacanule. Die heeft deskundige verzorging nodig en in geval van verstopping of verminderde doorgang  is snel en adequaat ingrijpen noodzakelijk. Soms kan die zorg in de thuissituatie gegeven worden, maar ook heel vaak niet. In dat geval kan een patiënt niet naar huis en moet langer in het ziekenhuis blijven dan medisch gezien noodzakelijk is.

Dat was voor de verpleegafdeling hoofd-hals oncologie van het Maastricht UMC+ en het revalidatiecentrum Plataan van Sevagram in Heerlen de reden om de handen ineen te slaan en deskundigheid op het gebied van revalidatie en de tracheastomazorg bij elkaar te brengen. Het heeft geleid tot gezamenlijke procedures, training en praktische afspraken waarmee de zorg voor patiënt en diens tracheastoma veilig in Plataan geleverd kan worden. Vanaf nu hoeven patiënten met hun tracheastoma niet nodeloos lang in het ziekenhuis te blijven en kunnen ze in een aangename en rustige omgeving werken aan hun verdere herstel en zich voorbereiden op de thuissituatie. “Een mooie en praktische samenwerking tussen revalidatiekliniek en ziekenhuis waardoor we de zorg voor mensen met een tracheacanule aanmerkelijk kunnen verbeteren,” aldus Maria van den Hove, teammanager zorg van Plataan.